Standbouwreglement

Eigen standbouw

In geval van eigen standbouw is het noodzakelijk dat u uw standbouwtekeningen ter goedkeuring overlegt. Uw ontwerp wordt op o.a. type locatie, afmetingen locatie, technische aspecten en mogelijke omgevingsfactoren op de door u gehuurde locatie getoetst. Mail een technische tekening inclusief afmetingen, alsmede een visual naar: standkeuringen@jaarbeurs.nl. De uiterste deadline van insturen staat in het Serviceportaal.

Minimale eisen aan standbouw

Elke exposant is verplicht scheidingswanden te plaatsen. Het aantal wanden is afhankelijk van het type locatie. Voor een rijlocatie zijn een achterwand en 2 zijwanden verplicht. Voor een hoeklocatie zijn een achterwand en 1 zijwand verplicht. Voor een koplocatie is enkel een achterwand verplicht. Wanden moeten een minimale hoogte hebben van 2,50 meter. U kunt géén gebruik maken van de achterwand en/of zijwand(en) van uw buurstand(s). Heeft u een eilandlocatie, dan is er geen verplichting tot het plaatsen van wanden. Bij alle standtypen geldt dat de vloer van uw standlocatie bedekt dient te zijn.

Hoogte

De voorgeschreven hoogte van wanden en objecten in uw stand is 2,50 meter. Hoger bouwen dan 2,50 meter is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van uw buurstand(s) en van Jaarbeurs. Houd u in uw ontwerp rekening met de maximale hoogte van de hal! Wanden hoger dan 2,50 meter dienen aan beide zijden netjes afgewerkt te zijn. Op de achterzijde van uw wand(en) is het niet toegestaan uw logo te plaatsen tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van Jaarbeurs en van uw buurstand(s).

Als u in uw stand een object wilt plaatsen hoger dan 2,50 meter, geldt hier de regel dat dit object minimaal 1 meter vanaf de wanden met uw buurstand(s) geplaatst is. Plaatsing binnen 1 meter vanaf de wanden met de buurstand(s) is enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de buurstand(s)
Na het indienen van uw standbouwtekening verstrekt Jaarbeurs u, indien nodig, de contactgegevens van uw buurstand(s)
.

Wanden

Vooral deelnemers met een eilandstand of kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte kan dan worden gecreëerd langs het gangpad. Een logische oplossing, maar andere exposanten en bezoekers worden geconfronteerd met een uitzicht op een blinde wand.
Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u binnen uw standruimte extra wandjes maken op 1 meter binnen de rooilijn van uw stand. Zo houdt uw stand een open karakter.

N.B.: Elke gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 50% worden dichtgebouwd, met een maximum van 5 meter, tenzij de organisatie van de beurs schriftelijk anders oordeelt. Hierbij behouden wij ons het recht voor om desnoods zonder opgave van redenen andere voorschriften te geven.

Etage

Etagebouw is altijd hoger dan 2,50 meter en is alleen toegestaan mits u de organisatie van de beurs hierover heeft geïnformeerd (etagebouw is niet op alle beurzen toegestaan) en mits dit minimaal 1 meter van uw buurstand(s) verwijderd blijft.

Bij etagebouw heeft u naast de goedkeuring van Jaarbeurs ook de goedkeuring van de Brandweer en de gemeente Utrecht nodig. 
 
Hieronder vindt u contactgegevens:

Dienst stadsontwikkeling
De heer C. Hoppenbrouwer 
E-mail: c.hoppenbrouwer@utrecht.nl
Tel:  030 – 2864644

Brandweer Utrecht  afdeling bouw- en woningtoezicht  
afdeling Pro-actie en preventie
De heer J. Verlaan 
E-mail: j.verlaan@vru.nl 
Tel: 088 – 8784127

Gangpaden

Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden.

Technische voorzieningen

Technische voorzieningen (elektra, water, perslucht) komen uit de kabelgoten, c.q. putten in de vloer. Houd u in uw standontwerp rekening met de locatie van toevoer van deze voorzieningen binnen uw standruimte. Zo voorkomt u dat er nodeloos leidingen door uw stand lopen. Een andere oplossing is het leggen van een verhoogde vloer waaronder u de leidingen kunt laten trekken.

Voorkom geluidsoverlast

Zorg ervoor dat anderen geen hinder ondervinden van de activiteiten op uw stand. Met name geluidsoverlast kan erg storend zijn voor omliggende standhouders die gesprekken voeren met klanten. Wij verzoeken u om uw directe buren vooraf te informeren als u op uw stand activiteiten organiseert die mogelijk tot enige overlast kunnen leiden. 
Als u gebruik gaat maken van live of versterkt geluid, dient u toestemming te vragen aan de organisatie van de beurs. Wij behouden ons echter altijd het recht voor de toestemming in te trekken in geval van (geluids-) overlast. 

Voor vragen naar aanleiding van de standbouwvoorschriften kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.